Goedereede-Oude Oostdijk (in Dutch)

Jasper de Bruin, Guus Besuijen, Hans Siemons & Jeroen van Zoolingen (2012). De romeinse nederzetting bij het tegenwoordige Goedereede heeft waarschijnlijk een belangrijke functie gehad in de overslag en distributie van diverse goederen, waaronder keramiek en voedingsgewassen. De opgraving van deze nederzetting is nu uitgewerkt in het kader van een Odyssee-project.

Goedereede-Oude Oostdijk: Een havenplaats uit de Romeinse tijd

Even ten noorden van Goedereede, in de Oude Oostdijkpolder, bevond zich in de Romeinse tijd een nederzettingsterrein. Hier vonden in de jaren ’50 en ’80 van de twintigste eeuw opgravingen plaats. Middelen voor de uitwerking van de resultaten van het onderzoek ontbraken echter, waardoor jarenlang onduidelijk was wat de omvang en het karakter van de nederzetting was. In 2010-2011 is de vindplaats in het kader van het onderzoeksprogramma Odyssee ontsloten. Hierbij zijn de destijds opgegraven grondsporen en een deel van het vondstmateriaal geanalyseerd.

Het nederzettingsterrein was gelegen aan een bevaarbare kreek, waarlangs de toenmalige bewoners beschoeiingen en kadewerken hebben aangelegd. Andere opvallende elementen zijn de planmatige uitleg van de nederzetting, het voorkomen van pakhuizen en grote hoeveelheden geïmporteerd aardewerk. Op basis van deze gegevens kan gesproken worden van een havenplaats, die functioneerde tussen 85 en 225 na Christus. De nederzetting heeft waarschijnlijk een belangrijke functie gehad in de overslag en distributie van diverse goederen, waaronder keramiek en voedingsgewassen. Tevens gaat het om een van de grotere plaatsen uit de Romeinse tijd in het westen van Nederland. De gegevens van het onderzoek in Goedereede tonen aan dat de grootschalige overslag en distributie van goederen, die heden ten dage het economisch leven in de West-Nederlandse delta domineert, al in de Romeinse tijd een aanvang heeft genomen.


About the authors

Jasper de Bruin studied Archaeology of the Roman period at the University of Amsterdam. After working at the Archaeological Service of Delft he joined Leiden University in 2006 as a lecturer in Archaeological Practices and Provincial Roman Archaeology.

Guus Besuijen studied archaeology at Leiden University. He graduated in 2009 with his MA thesis RODANUM – A Study of the Roman Settlement at Aardenburg and its Metal Finds. He is currently employed at Hazenberg Archeologie, a Dutch archaeological company.

Jeroen van Zoolingen studied Archaeology and Prehistory at Leiden University, with a specialization in provincial Roman archaeology. Since 2004 he has been employed by the Municipality of The Hague. He is author of several reports and articles on Roman archaeology in the western Netherlands.

Order information

Year: 2012
Type of publication: Monograph
ISBN: 978-90-8890-083-9
Number of pages: 204

You can order this book on http://www.sidestone.com or read for free online at http://www.sidestone.com/library

Last Modified: 11-04-2012